ترند چیست؟

ترند چیست؟

ترند یعنی یک دوره زمانی طرفدار و پیرو دارد و پس از آنکه دوره اش تمام شود جای خود را به ترندی دیگر میدهد

این دوره میتواند بین چند ماه تا یکسال طول بکشد.

در واقع ترند به طور کلی به هر چیزی که طی یک مدت پرطرفدار باشه گفته میشود.

افرادی پیرو این سبک هستند همیشه به دنبال فشن شو ها و مجلات و اخبار مد و فشن هستند تا بدانند چه چیزی ترند شده و از آن استفاده کنند

ممکن است با تغییر هر چهار فصل سال و شروع شو های جدید تمام لباس و اکسسوری کمدشان به طور کلی تغییر کند.

صنعت مد محصول عصر مدرن است.

قبل از اواسط قرن 19 بسیاری از لباس ها به صورت سفارشی دوخته می شدند ، از قرن 20 با ظهور فناوری های جدید مانند تولید چرخ خیاطی ، ظهور سرمایه داری جهانی و ایجاد کارخانه های تولید لباس متعدد، لباس های متنوع با استاندارد های خوب و قسمت مناسب در اختیار مردم قرار گرفت، روند مد و ترند تحت تاثیر عواملی همچون عوامل سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فناوری است.

 

برچسب ها: استایلترند

ترک یک پاسخ