انواع فرم بدن (فرم گلابی)

فرم بدن گلابی یا اندام مثلثی شکل (PEAR BODY SHAPE) خصوصیات اصلی فرم گلابی ، باسن بزرگ که از نیم تنه و شانه های پهن تر است و کمر باریک. خصوصیات : 1. پایین تنه از بالا تنه بزرگ تر است 2. باسن بزرگ ترین قسمت بدن است. 3. شانه های باریک نسبت به پایین …

انواع فرم بدن (فرم گلابی) ادامه مطلب »